כניסת הצבא הבריטי - 12.12.47

כניסת הצבא הבריטי 12 . 12 . - בשעה שש בבוקר נכנסו לעיר העתיקה שתי מחלקות מגדוד שהשתייך לרגימנט H . u . •) של הצבא הבריטי . אחרי סיור בגבולות תפסו עמדות בין הרובע היהודי והרובע הערבי , ברובן על חשבון הרובע היהודי , המישה-עשר בהורים נאסרו . שני רובים' אקדח 180 , גדור , ורימונים הוחרמו . הצבא תפס שלוש עמדות , א . בחצר פורת יוסף ) , אנשינו שהיו שם פוני על נשקם ;( ב , על גג בית הקראים , מול עמדתנו בחצר ניסךבק ; ג . בכנסיה היונית בגבול הרובע הארמני . בקימור לובינםקי נאסרו אנשי העמדה ונשקם הוחרם . הצבא לא החזיק בעמדה זו ופינה אותה , ומאוחר יותר תפסוה אנשי אצ"ל . גם את עמדת החוש תפס הצבא , ואח"ב פינה גם אותה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור