קרב שבע־השעות

בל זה נעשה ברגע אחד של התרגשות קלה ומן החוץ עולות צעקות . שני ניצנוצי םיגריות נראו משוטטים על הגגות בין הכיפות הקטנות מזרחה , יותר קרוב לעמדת אורנשטין . הם נמלכו בדעתם ? לירות או לא לירות ל הם ירו — ושתי הדמויות החלו לרוץ ונעלמו ( אחרי כן נודע כי אלה היו שני שוטרי חרש בריטיים . ( מיד החל מקלע מטרטר . חבר שעמד בחלון הפונה צפונה , לעבר מושב זקנים' גילח רשפים בחלון של בית ערבי וירה בפרבלום . אחר נשלח בריצה אל המטה וחזר עם מ"כ רמן . הרמן עלה בסולם אל גג המטבח . הוא הסתתר בחלקו מאחורי הכיפה הטיל שני רימונים והמקלע השתתק , אך הרעש לא נדם . צעקות של נשים וילדים ערביים נפחדים החרידו את החלל . גם מעמדת אורנשטין השיבו אש לעבר מושב זקנים , ולעבר בית ערבי ברחוב המידן , ממנו צלפו בשעות היום על כל דמות יהודית שנראתה חומקת ברחוב . זו היתה ההקדמה לקרב שבע-השעות , ב . 11 . 12 . 47 קרב שבע השעות כיצד החל "קרב שבע השעות ? " זה סיפורו של יוסף כאנם מעמדת ניסן ב"ק : " לפנות בוקר החלו יריות על העמדה , אחר שנשמע קול דיבורים מכיוון מושב זקנים . לא היה לי ספק שמשם ירו . ההוראה המתמדת שעל פיה חונכנו ושניתנה לי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור