השביתה הערבית הגדולה

יפו , אך הנוער שוב לא יצא לטייל בירושלים החדשה וטוח טיוליו הצטמצם עד סביבת שער ציון' מאתיים מטרים מחוץ לרובע . אור ל29- בנובמבר קיבלה כיתת המגינים רשזת ממשפחת דסא להשתמש בחדר דירת המשפחה בקומה ב , ' מקום שם נמצא מקלט רדיו . אותו לילה , ליל ההצבעה בעצרת האו"ם לא עצם איש מהם עין . כולם התרכזו מסביב למקלט . כשהחל שידור ההצבעה , נאלמו כולם ונשתררה האזנה מתוחה . בהיודע תוצאות ההצבעה פרצו בשירה אדירה ויצאו ב"הורה" סוערת . בעלת הבית הגישה "משקה" וממתקים והשמחה נמשכה עד אור הבוקר . בבוקר , בהיודע כי רחובות ירושלים היהודית שמחוץ לחומות מסוערים מהוגגים שיכורי שמחה , הזדרזו אלה שהגיע תורם לקבל שעות חופשה ויצאו העירה . בעיר העתיקה לא הורגשה השמחה . אחדים מבעלי החנויות הניפו דגלים בפתחי חנויותיהם , מקלטי-הרדיו הגבירו קולם באופן מיוחד , אבל חיי הרוזוב התנהלו כמנהגם וערבים המשיכו סחרם כבכל יום . אבל הדבר לא נמשך יותר משלושה ימים . תקופת השקט שארכה תשע שנים נסתיימה שלושה ימים לאחר מכן . השביתה הערבית הגדולה ב 2 בדצמבר החלה השביתה הערבית . מתחילה לא הורגש בתוך הרובע כל שינוי בחיי הרחוב , פרט לשוטרים ב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור