בצל הצבא הבריטי

בצל הצבא הבריטי לא הערבים נלחמים " בכם - אלא אנחנו . אנו נותנים להם את הנשק . אנו מממנים אותם . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור