ירושלים העתיקה במצור ובקרב

אהרן לירון ( אלטשולח יחשלים העתיקה במצור ובקרב הוצאתמערכות " צבא הגנה " לישראל Air £ 1 הבסחון -ההוצאה לאור מהתרה ראשונה אבגוםט 1957 מד"דורה שניה נובמבר 1960 מהדורה שלישית יולי 1978 מהדורה רביעית - מאי 1985  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור