"משימות לאומיות?:"? אין כמו הנח"ל להיענות למשימות לאומיות.בתמונה, נח"לאית מרביצה עברית בעולים