"שתו,שתו,העדרים?:"? אחד הענפים האופייניים להיאחזויות הנח"ל הוא עדר צאן