נ ודל בקרב: רס"ן מרדכי (מוטה) גור,מפקד גדוד נרו"ל מוצנח,טרם היציאה לפעולת התגמול בקלקיליה ?(1956)?