אם הנח"ל: אין נח"לאי שאינו מכיר את רבקה ויינשטיין?",?אם הנח"ל?."?בתמונה: ויינשטיין מלמדת נח"לאית צעירה איך עושים את זה?...?