"זמר חיזוק?:"? אברהם הרצפלד ליד המיקרופון כשמלווים אותו זמרי הגבעתרון בטקס עלייה להיאחזות