"אנחנו על המפה?:"? "כאן,במקום הזה,תקום היאחזות נח"ל" - אומר יוסף וייץ מהסוכנות לדוד בךגוריון,כשמאחור מקשיב לדברים אלחנן ישי