הזקן והנח"ל: דוד בן־גוריון מבקר בנח"ל מלווה באל"ם שמואל אייל,מפקד הנדו"ל,ובמדובר,דוד קורן.מאחור - מרדכי נמיר ושמעון פרס