מפתח שמות

מפתח שמות אביגור ( מאירוב , ( שאול , 34 , 28 , 27 38 47 , 41 , 38 אביטל , בנימין 20 אבינון , אהרון 92 , 91 אבינועם , חיים 49 אביעד ( תג'ר , ( שמואל , 35 , 32 , 25 , 21 107 , 102 , 44 אבנון , מרדכי 64 אבנרי , אורי 164 אדמוני , יחיאל 111 אדמונית , צוריאל 108 , 100 אדרת , אברהם 43 אהרון , זאב 202 אומנסקי , דוד 45 , 27 אוסם , עמיקם 170 , 159 אורג , יוסף 86 , 65 , 64 אורן , אלחנן , 97 , 96 , 46 , 32-30 102 221 , 103-102 אחימאיר , אבא 16 איל , שמואל 212 , 200 , 102 , 92 אילון , סירני דבורה 221 אילן , נעה 170 אילן ( אפלבוים , ( בני , 86 , 84 , 69 , 23  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור