מקורות

מקורות אילון סירני דבורה , נוער חלוצי לוחם ( הנח"ל , ( המחלקה לשיתוף בינלאומי משרד החוץ ) . אין תאריך ומקום הוצאה ) אלעד עפרה , מן המגל אל החרב , עבודה לתואר מ"א , אוניברסיטת ת"א . 1993 בן גוריון דוד , יומן המלחמה ( יב"ג , ( החברה להפצת משנתו של דוד בן גוריון , עורכים גרשון ריבלין , ד'ר אלחנן אורן , תל אביב . 1982 בן גוריון דוד , יחוד ויעוד , הוצאת משרד הבטחון , מערכות , תל אביב תשל"ב . במחנה נח"ל , גליובות שונים . דואר יאיר , לנו המגל הוא חרב , הוצאת יד טבנקין - מכון גלילי לחקר כח המגן , יולי . 1992 דואר יאיר " , מבפנים , " כרך ד , אביב תשמ"ח אפריל . 1988 דואר יאיר , הנח"ל ותנועות הנוער , עידן , 13 עורך מרדכי נאור , הוצאת יד יצחק בן צבי , ירושלים . 1989 דואר יאיר , הנח"ל , דפי רקע ובירור , מכון גלילי - יד טבנקין . 1988 , דברי הכנסת דיין משה , אבני דרך , הוצאת עידנים , תל אביב . 1976 דפי אלעזר , חובי , 3 הוצאת עמיקם , תל אביב . 1981 הופמן יאיר , מורשת קרב - נח"ל מוצנח 1956 , 1978 הוצאת מפקדת פיקוד נח"ל / חינוך ומפקדת קצין חי"ר וצנחנים ראשי / חינוך . יזרעאלי יוסף , שליחות בטחונית , עם...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור