נספחים

נספחים נספח : 1 מכתב תנועות הנוער לבן גוריון 10 . 8 . 48 , תל אביב , ה' אב תש"ח 10 . 8 . 48 לכבוד דוד בן גוריון , ראש הממשלה ושר הבטחון , לועדה המרכזת של הועד הפועל של הסתדרות העובדים , לועד הפועל של הפועל המזרחי , למרכז החקלאי , למרכז החקלאי של הפועל המזרחי , לקצין הנוער הארצי , מאת : מזכירויות תנועות הנוער החלוציות הנידון : חברי גרעיני ההתישבות ילידי 1931 בקשר לדיון המתנהל בצבא על עתידם של חברי הגרעינים , ולאחר התזכירים שנשלחו אליכם , התקיימה היום פגישת מזכירויות התנועות שסיכמה מחדש את עמדת התנועות להקמת מסגרת מיוחדת לגרעינים שאינה קשורה לחטיבה צבאית כלשהי . ובאשר לעתידם הקרוב הוחלט לתבוע את הוצאת הגרעינים למשקי ההתישבות יחד עם הבנות ובמקרה של המשך אימונים לשמור על שלמות הגרעינים ולא לפרק להתמחויות צבאיות בחטיבות השונות . אנו עוקבים בחרדה אחר התפתחות הדיונים , וחוששים להתפרקות הגרעינים , ומבקשים מכם לדון ולהתערב בדבר באופן תכוף ומיידי ולהזמיננו לדיון זה . בשם תנועות : עקיבא , בני עקיבא , עזרא , מכבי צעיר , צופים , התנועה המאוחדת , הנוער העובד , השומר הצעיר , המחנות העולים . שמואל ת ....  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור