הנח"ל צבא עם ערך מוסף

הנח '' ל צבא עם ערך מוסף דוד קורן דוד קורן הנח"ל צבא עם ערך מוסף משרד הבטחון — ההוצאה לאור ד טבבקץ  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור