ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה . 1 אחיטוב שי , יהושע — עם מבוא ופירוש , מקרא לישראל , ירושלים , 1995 . 2 אלט : on Old Testament History and Religion , Oxford , 1966 , pp . 135-169 Alt A ., "The settlement of the Israelites in Palestine " , Essays . 3 אלטר א / אמנות הסיפור במקרא , תרגמה שי צינגל , תל אביב , 1988 . 4 אמית י , ספר שופטים — אמנות העריכה , ירושלים , 1992 . 5 אמית י , ' "סיבתיות כפולה - היבט נוסף , " בית מקרא פג , תשנ"ג , עמ' ו . 55-4 . 6 בטרפילד ה / "היסטוריוגרפיה , " האנציקלופדיה העברית , כרך י"ד , ירושלים תל אביב , תש"ך , עכל . 268-259 . 7 _גוטוולי : Gottwald N . K ., The Tribes of Yahweh , New York , 1979 . 8 דמסקי א / ידיעת קרוא וכתוב בישראל ובשכנותיה בתקופת המקרא , 1976 ( חיבור לקבלת תואר דוקטור בפילוסופיה ) . 9 הופמן י / סוגיות בביקורת המקרא , קצין חינוך ראשי / גלי צה"ל - בחסות אוניברסיטת תל אביב , עורכת הסדרה : תרצה יובל , ישראל , . 1997 . 10 הירודוטוס , כתבי הירודוטוס , א ב , תרגם : א' שור , ירושלים , תרצ"ה תרצ"ו . . 11 ואךסטו ס : Van Seters J ., In Searchof History , New Haven , 1983...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור