פרק יב כתיבה אידיאולוגית כמקור היסטורי

פרק יב כתיבה אידיאולוגית כמקור היסטורי שני הפרקים האחרונים , שעניינם היה ספר דברי הימים , עוררו ביתר שאת את שאלת היחסים שבין אידיאולוגיה ומהימנות היסטורית,- או באיזו מידה היסטוריה שנכתבת מנקודת מבט אידיאולוגית מותירה מקום למהימנות המתואר והאם היא בעלת ערך כשלעצמה . הדוגמאות השונות שהבאתי מספר דברי הימים יכלו לאשש את ההנחה , שבאשר האידיאולוגיה במרכז וההיסטוריה משמשת לה רק שלד או אמצעי , ספק אם יש לצפות לתאור היסטורי מהימן . המגמתיות הברורה של הספר והעובדה שהוא נכתב זמן רב לאחר המאורעות שהוא מתאר , היוו לגבי חוקרי המאה ה , 19 כמו דה וטה ( 1806 ) וולהויזן , ( 1878 ) שכבר הזכרנו אותם בהקשרים שונים , ראיה מכרעת לאי המהימנות שלו . לפיכך , במשך שנים רבות נטו מפרשים וחוקרים להעדיף מבחינת המהימנות ההיסטורית את התאור הניתן בספרי שמואל ומלכים על זה של ספר דברי הימים , והוא פשוט הוזנח . כבר שפינתה , בן המאה ה , 17 בחיבורו מאמר _תיאולוגי מדיני * , שבו הוא דן בספרי המקרא השונים , כותב : "בעניין שני ספרי דברי הימים אין לי לציין שום דבר ודאי או חשוב . זולת העובדה שהם נכתבו זמן רב אחרי עזרא ואולי אחר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור