פרק י ספר דברי הימים האמנם חזרה על היסטוריה?

פרק י ספר דברי הימים האמנם חזרה על היסטוריה ? בפרקים הקודמים עסקנו בתורה ובנביאים ראשונים , שעניינם הוא הרצף ההיסטורי שמבריאת העולם ועד חורבן הבית הראשון . ראינו שביצירת רצף היסטורי זה השתתפו שתי אסכולות אידיאולוגיות , האסכולה הדויטרונומיסטית והאסכולה הכוהנית . שתיהן פעלו בתקופות סמוכות , אך נבדלו זו מזו בהשקפותיהן , ושתיהן רצו , באמצעות החיבורים ההיסטוריים שלהן , להעביר מסרים רעיוניים שונים . נראה כי החיבור שהושלם ראשון היה החיבור _הדויטרונומיסטי הגדול ולאחר מכן סופחו אליו ארבעת ספרי החומש הראשונים , מבית היוצר הכוהני , שסופריו הרחיבו , או השלימו וערכו , את החומר שעמד לפניהם במקומות הנדרשים , במידת _צרביהם . העריכה הכוהנית גם טרחה להדק את הקשר בין החיבורים כך שיצטרפו לרצף ספרותי אחד . כך למשל , בסיומו של ספר בראשית משביע יוסף את אחיו ואומר להם ; "פקד יפקד אלהים אתכם והעלתם את עצמי מזה" ( שם , נ . ( 25 והנה ערב היציאה ממצרים נאמר : "ויקה משה את עצמות יוסף עמו" וגוי ( שמות יג , ( 19 ובסיומו של ספר יהושע מדווח על קבורת עצמות יוסף "בשכם בחלקת השרה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם במאה קש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור