פרק ט בראשית עד במדבר - במכבש האידיאולוגיה הכוהנית

פרק ט גראשית עד במדבר - במכבש האידיאולוגיה הכוהנית הפרקים הקודמים הוקדשו לאידיאולוגיה של ספר דברים ושל הספרות ההיסטוריוגרפית שהשפיעה עליו והושפעה ממנו . ראינו שספרות זו מקיפה את הספרים רברים מלבים ב' ושהיא מכסה את התקופה שראשיתה ביציאת מצרים ואחריתה בחורבן בית ראשון . עמדתי על כך שלא כל הספרים נתחברו ביד מחבר דויטרונומיסטי , אך סביר להניח שכולם עברו שיפוצי עריכה שאיפשרו את שילובם במסגרת אידיאולוגית זו , שניתן לכנותה היסטוריוגרפיה נבואית משום המקום המרכזי שניתן בה לנביא ולדבר הנבואה . נשאלת אפוא השאלה מה מקומם של ספרי התורה האחרים , בראשית במדבר . חקר המקרא הביקורתי של המאה הי '' ט כבר הבחין בין מקורות התורה , שמרכיבים ספרים אלו ( יהוויסטי [)] אלוהיסטי , [ E ] וכוהני , ([ P _] לבין ספר דברים , שנחשב למקור נבדל ועצמאי ( ס,- הרחבה בנושא זה תוכל למצוא בספרו של יאיר הופמן , עמ' . ( 68-39 גם החוקר הגרמני , מרטין נות , שהבליט את מקומה , היקפה ומשמעותה של ההיסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית , טען שיש להפריד בין החיבור הדויטרונומיסטי הגדול , לבין הספרים שקדמו לו ברצף , התמקדו והרחיבו בשלבים של ראשית...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור