פרק ז היסטוריוגרפיה משנה־תורתית

פרק ז היסטוריוגרפיה משנה תורתית את הפרק הקודם הקדשתי לרעיונות המרכזיים של ספר דברים משום שברוח רעיונות אלו עוצבו כמה מספרי ההיסטוריוגרפיה שבמקרא . נתחיל בספר מלכים שזיקתו לספר דברים בולטת ביותר . הקורא בספר מלכים מתרשם מן העובדה שכתיבת הספר התבססה על מקורות היסטוריים ארכיוניים , ומעידים על כך הסיכומים הבאים : "ויתר דברי רחבעם וכל אשר עשה הלא המה כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה" ( מלכים אי יד ;( 29 דם " ויתר דברי אחאב וכל אשר עשה ובית השן אשר בנה וכל הערים אשר בנה הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל" ( שם , כב , ( 39 וכדומה . ספרי דברי הימים היו כנראה כרוניקות , שהוקדשו למעשיהם החשובים של המלכים או למאפיינים הבולטים שלהם , שפירושו : חכמתם או גבורתם , מפעלי הבנייה החשובים שלהם , מלחמותיהם , וכדומה . לדידנו חשובה ההצהרה , שספר מלכים מחזיק רק חלק מן החומר שהיה בכרוניקות , והשאלה הנשאלת היא מה בחר המחבר לשלב בספר ועל מה החליט לוותר . מטבע הדברים , לא נוכל לדעת מהו כל החומר שהוא החליט לוותר עליו , כי מקורותיו של בעל ספר מלבים אינם עומדים לפנינו . אך בידינו רמזים שמלמדים כי ברשי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור