פרק ג מתי התחילו לכתוב היסטוריה (ב)

פרק ג' מתי התחילו לכתוב היסטוריה ( ב ) כזכור , בפרק הקודם התייחסתי לאופיה הלא חצרני של ההיסטוריוגרפיה המקראית ובכך התנגדתי לטענה שהיא הועלתה על הכתב במסגרת הפעולות שנעשו בחצרם של דוד ושלמה . במילים אחרות , טענתי כי אופיה העצמאי והביקורתי של כתיבה זו , שאינה משרתת את צרכי השלטון , מצביע על כתיבה מחוץ לחצר המלך . מסקנה זו קשורה בסוגיה : מתי היתה תפוצה של ידיעת קרוא וכתוב מחוץ לחצר ולא בשליטת אנשי המקצוע שהוכשרו כדי לשרת את האדמניסטרציה החצרנית . מן העדויות הארכיאולוגיות ניתן ללמוד כי מציאות בזו יכולה היתה להתקיים רק למן המאה השמינית לפסה"נ . בפרק זה נתבונן בתאריך זה מזווית נוספת : מתי נוצרו הנסיבות שהעלו את הצורך להשתמש בז'אנר ספרותי חדש , והוא ההיסטוריוגרפיה . נעבור אפוא לסוגיה השנייה — מה היו הנסיבות של התפתחות הדאנר הספרותי החדש ? השוואה לתרבות יוון העתיקה מלמדת כי שם המניע לראשית הכתיבה ההיסטורית היה אירוע בעל אפקט של מפנה , שלווה בתחושה כי אחריו העולם לא ישוב להיות מה שהיה . ולכן , נוצר הצורך להתבונן בעבר ולתעדו מנקודת מבט מקיפה ומעמיקה , כדי שבעתיד תוכל החברה להפיק לקחים . אין ספק ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור