פרק ב מתי התחילו לכתוב היסטוריה (א)

פרק ב' מתי התחילו לכתוב היסטוריה ( א ) אפתח בציון העובדה שבשאלה רגישה זו — מתי התחיל תהליך העלאת ההיסטוריה המקראית על הכתב — חלוקים החוקרים ער ימינו אנו . אולם לפני שאביא את הדעות העיקריות בנושא , אתמקד בסוגיה חשובה לבירור העניין , והיא ההבחנה בין כרוניקות הידועות מקדמת רנא , לבין יצירה היסטוריוגרפית , דוגמת זו המצויה במקרא . הכרוניקות הן חיבורים היסטוריים , שמדווחים באופן יבש וענייני על אירועים שונים לפי סדר התרחשותם ; לסוג זה שייכים תאורים קצרים של מאורעות , הבאים בזה אחר זה , שורה של פעולות הקשורות לנושא מרכזי מסוים , או לקט אירועים המוצגים לפי סדר השתלשלותם . לרוב מכילות הכרוניקות נתונים לא מקושרים . לעומת זאת , ההיסטוריוגרפיה קושרת את הנתונים ברצף של סיבה ומסובב והופכת אותם לחיבור היסטורי רצוף . ההיסטוריוגרפיה היא תאור של העבר , שמתחקה אחר הגורמים , ההשתלשלות והתוצאות של האירועים על פי עקרונות סיבתיים ; זו כתיבה שמשתמשת במקורות היסטוריים שונים , שאחד מהם יכול להיות כרוניקות,- וזאת , מתוך רצון לתאר את העבר ולהבין את רזיו ואת החוקיות שלו . אלעזר ויינריב בספרו חשיבה היסטורית מביא את ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור