תוכן העניינים

תוכן העניינים פרק א' חשיבות ההיסטוריה בספרות המקרא 7 פרק בי מתי התחילו לכתוב היסטוריה ? ( א ) 15 פרק גי מתי התחילו לכתוב היסטוריה ? ( ב ) 23 פרק ד ספר שופטים וההיסטוריה כאידיאולוגיה 29 פרק הי בחינת המלוכה במעבדת ההיסטוריה 36 פרק ר ספר דברים כמקור אידיאולוגי 42 פרק ז' היסטוריוגרפיה משנה תורתית 48 פרק חי כיבוש ה _* רץ - היסטוריה או אידיאולוגיה ? 55 פרק ט' בראשית עד במדבר — במכבש האידיאולוגיה הכוהנית 62 פרק י ספר דברי הימים - האמנם חזרה על ההיסטוריה ? 69 פרק יא' מגמותיו של בעל דברי הימים 77 פרק יב'  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור