היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא

אוניברסיטה משודרת יאירה אמית היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא יאירה אמית ספריית "אוניברסיטה משוררת" קצין חינוך ראשי / גלי צה"ל בחסות אוניברסיטת _תל אביב עורכת הסדרה בגלי צה"ל : תרצה יובל עורך הסדרה בהוצאה לאור : ישי קורדובה  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור