ה0גל הפיקודי של הגדנ"ע בירושלים ביום ההשבעה לצה"ל,יוני ?1 948? מימין - דורון רו0דאי,שלסה דינור, ד1ד1 כהן?1,?אב גריץים (צלם - דוד רורי?(0?