יהודה חיון,נהרג בקרבות על מנזר נוטרדם,במאי ?1 948?