שלמה גילה,נהרג בקרב על רוירבת חמאמה, ?10-9? ביולי 1948