מרדכי לשצ י ובר,נהרג בקרב על חירבת חמאמה, ?1 0-9? ביולי ?1 948?