אברהם־יעקב קנאל,נהרג בקרב על חירבת חמאמה, ?10-9? ביולי ?1 948?