שלמה מנדיל,נהרג בקרב על חירבת רומאמה, ?10-9? ביולי 1948