אלטזר ידידיה (זלנפרוינד?,(? ממפקדי הגדנ"ע,נהרג בהגנה על מנזר נוטרדם ביוני 1948