חיים עוזרי,ממפקדי הגדנ"ע,נהרג בהגנה ?1/?ל מנזר נוג1רדם ביוני ?1 948?