עמירם אריכא?0,?מל גדנ"ע,נהרג במתחם מנדלבאום במאי ?1 948?