אברהם הויזמן,ממפקדי הגדנ"ע,נהרג בפשיטה על הקסטל,ינואר ?1 948? (מקור - חיים הוי־זמן)