עודד רו;מפקד פלוגת "יהונתן?,"? נהרג בקרב על רוירבת חמאמה, ?0-9 ~?ו ביולי 1948