עודד חי ?,1946?במדי הבריגדה באנטוורפן,הולנד (מקור - יהודה רשף,ר"ג)