(צלם - דוד רורי?(0? הגדנ"ע במצעד יום העצמאות הראשון,הי באייר תשייט (מאי 949 ו?,(?ברחוב ע1נ1ראו0 פינת רחוב הנביאים