בשורה הקדמית,שני מימין - גדעון להב, בשורה השנייה,שלישית מימין - שוש שיטא 1