יום ההשבעה לצה"ל,יוני ?,1 948?גבעת רם (צלם - דוד רורי?(0?