7. הגדנ"ע בעיר העתיקה

. 7 הגדנ " ע בעיר העתיקה מדצמבר 1947 היה הרובע היהודי בעיר העתיקה מנותק ומבודד , תחילה על ידי הבריטים ולאחר מכן עקב הלחימה כערביי העיר העתיקה ובכוחות הלגיון שהגיעו במאי . הבידוד מנע החשת עזרה מהעיר החדשה . מתחילת המערכה היה הרובע מצוי בנחיתות בולטת מול הכוחות הערביים . בעיר החדשה הגיע מספר התושבים היהודיים ל 100 , 000 נפש , לעומת כ 40 , 000 תושבים ערבים . למרות הקשיים בגיוס כוח אדם לוחם מקרב תושבי ירושלים ( ר' פרק , ( 1 סיפק גם גיוס מצומצם יחסית די כוח אדם להגנת העיר . שונה היה המצב בעיר העתיקה : אל מול 20 , 000 ערבים ניצבו רק 3 , 200 יהודים , מהם עזבו 1 , 500 במהלך הקרבות . בשל הרכבו הדמוגרפי של הרובע - מספר גדול יחסית של קשישים ונערים , ומיעוט יחסי של אוכלוסייה בגילאים - 50-17 היו רק מעטים כשירים לגיוס . שטחו של הרובע היה קטן : 320 על 280 מטר . על מנת להחזיק בשטחים הזעומים שנכבשו לאחר צאת הבריטים , לא היה די בכוח האדם הלוחם של הרובע . מה 14 במאי ועד יום הכניעה , ב 28 במאי , צומק שטח הרובע ביותר ממחצית . " הלחימה התנהלה חלון מול חלון , גג מול גג , סמטה מול סמטה " ; " הגנת על הבית ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור