משוריין של הלגיון שנפגע לרגלי מנזר נוטרדם הוצת ו1ל ידי בקבוק מולוטוב שהושלך מהקומה השנייה