9לוגת "יהונתן" במצעד חטיבת "בציוני" בהפוגה הראשונה,יוני ?,1 948? ברחוב בךיהודה,ליד כל־בו crnic ?0 DTinn - 4 a"CdY?ופר;בע1ורה ?- 7? חיים ברגר;בשורה האחרונה - ברוך ?vn:1"uu1? (מקור - אברהם שוגולנד)