מנזר נוסרדם לארור קרבות הבלימה של מאי ?1 948? (מקור - ארכיון צה"ל)