מצעד הגדנ"עים ילידי ?,1931? בררווב בצלאל,בהפוגה הראשונה,יוני ?1 948? צועד בראע?-!? שלמה קי0ר (מקור - הלל פולי?('^?