?948 1? יוני, המצלבה בעמק"יהונתן " פלוגתאימוני שוטלנד אברהם - למטה משמאל, נמיץ" שט ברוך - משמאלו,חי עודד - למעלהבמרכז ) שוטלנד אברהם ?)-? מקור