גדוד "ה0לע" ומפקדו אליעזר ע1מואלי (צלם - דוד רורי?(0?