מפקדי הגז־נ"ע מירושלים שהשתתפו במ0ע למצדה?noo,? תש"ז.מע1מאל;אלי זוהר, משה חובב,שאול תובל,הלל פוליטי ואוריאל בכרך. (מקור - דור אלדר,מושב אודים)