הקדמה

הקדמה בספר זה מתואר לראשונה חלקו של הגדנ"ע ( גדודי הנוער ) בלוחמה על הצלת ירושלים במלחמת העצמאות , ב . 1948 הגדנ"ע , המוכר כגוף חינוכי טרום צבאי , צמח מתוך מחתרת "ההגנה . " אופיו הארגוני והמשימתי היה שונה לפני קום המדינה מדרכי פעילותו כמסגרת פורמלית , המהווה חלק ממוסד של מדינת ישראל , עורכי ספר זה - אשר כולם נטלו חלק בקרבות ירושלים בתש"ח - חששו בתחילה כי מתוך מרחק הזמן שחלף ישתקפו תיאורי הרקע והעדויות האישיות , שנאספו בקפידה רבה , כנדושים בעיני הישראלי הממוצע , חשש זה נובע מתוך העובדה שתיאורי המלחמות בישראל , שלא פסקו מאז , ממלאים את העיתונות והספרות עד ימינו אלה . יתרה מכך , העורכים גם ערים לעובדה שירושלים השסועה מהווה עד היום מטרה למתקפות טרור מחד גיסא , ובעקבות זאת גם מוקד לדיונים מדיניים מאידך גיסא . ספר נוסף המתאר את המאבק על ירושלים , עלול להיבלע בים הספרים העוסקים בירושלים המוצעים כיום לקורא . אולם דווקא היא הנותנת ! עצם העובדה שירושלים מהווה מוקד לרגישות דתית ופוליטית אוניברסלית , המקשה על האחיזה הישראלית בה ועל חיי התושבים בירושלים , היא זו המצדיקה את פרסומו של הספר הנוכחי , ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור