התוכן

התוכן הקדמה 7 מבוא - פרופ' יהושע אריאלי . 1 11 הגדנ"ע כארגון טרום צבאי 15 . 2 הווי : אימונים , מסעות , נשק . 3 26 שמירה , קשרות וביצורים . 4 43 בסיס הגדנ"ע בגבעת רם . 5 71 מפקדי הגדנ"ע במנדלבאום 81 . 6 פלוגת "יהונתן" בנוטרדם ובפרברי ירושלים . 7 109 הגדנ"ע בעיר העתיקה . 8 131 בהפוגה הראשונה ובקרבות עשרת הימים . 9 142 פלוגת "יהונתן" בחירבת חמאמה 153 . 10 ממלחה עד ארמון הנציב . 11 179 לאחר המלחמה 192 נספחים ומקורות 204  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור